Trädfällning på kommunens mark - önskemål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har önskemål om att  träd som växer på kommunens mark ska fällas kan du ansöka om det här.

Det är flera saker som påverkar beslut om trädfällning.  Bland annat värnar vi våra största och äldsta bokar och ekar och vi tar hänsyn till hur resten av grönområdet påverkas av fällningen. Vi fäller inte träd enbart på grund av att det blåser in löv på din tomt, att antenner hamnar i radioskugga eller att solen skyms.

Om det aktuella trädet utgör en akut fara för person eller egendom vänligen kontakta Medborgarcenter 0454-930 00 eller 010-211 97 90 (utanför kontorstid).

Frågor om e-tjänsten

Ann-Sofie Görnebrand
Ann-sofie.gornebrand@olofstrom.se
0454-93671

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@olofstrom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du behöver vara inloggad med e-legitimation om du vill få återkoppling om ditt ärende på "Mina sidor"

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa