Ansökan om elevresa gymnasial utbildning Nordenbergsskolan/Klaragymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om elevresor

Uppfyller du kraven för läsårskort, vilket är 6 km från folkbokföringsadress till skolan eller busshållplats, är du välkommen att ansöka.

• Med färdväg avses kortaste gång- cykel eller bilväg från folkbokföringsadress till skolan eller hållplats, mätning enligt Skolskjutsprogrammet S+

• Läsårskort erhålls längst t o m vårterminen som man fyller 20 år

• Om läsårskortet förloras är kostnaden 200 kr för ett nytt. Är kortet trasigt och lämnas in kostar det 50 kr att få ett nytt.

Mer information finns i skolskjutsreglementet se https://olofstrom.se/skolskjuts

Frågor om e-tjänsten

Ann Magnusson
ann.magnusson@olofstrom.se
0454-93165

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
ubn@olofstrom.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa