Ansökan om skolskjuts (ej gymnasiet)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt skollagen har elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsvariation  eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjutsregler (pdf)

Vid frågor kontakta skolskjutsansvarig.

Förvaltningssekreterare/skolskjutsansvarig
Lisbeth Nygaard Karlsson
Tel: 0454-931 65
Epost: lisbeth.nygaard.karlsson@olofstrom.se

 

Val av annan skola

Elev som väljer annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i har inte rätt till skolskjuts. Kommunen ska dock anordna skolskjuts till självvald skola om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Kontakta skolskjutsansvarig på utbildningskontoret om du har frågor kring detta.

 

Skolskjuts för elever som flyttar

Om elev väljer att gå kvar i nuvarande skola vid flytt till ny bostadsadress är det viktigt att du som vårdnadshavare först kontrollerar vad som gäller om skolskjuts önskas. Det finns särskilda skolskjutsregler i skollagen och skolskjutsregler som är antagna av Utbildningsnämnden. Dessa reglerar om ditt barn omfattas av skolskjuts eller inte.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Vid åberopande av funktionsvariation eller skada skall läkarintyg bifogas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa