Serverings- och tobakstillstånd i Blekinge län

LÄS MER

Serveringstillstånd

För försäljning av alkohol krävs alltid serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd visar att du som innehavare har rätt att servera alkohol mot betalning. Även om alkoholdrycken säljs till ett självkostnadspris eller därunder krävs ett serveringstillstånd enligt alkohollagen. Anmälan ska alltid göras till kommunen.

Tillståndet kan gälla året runt, under viss tidsperiod eller enstaka tillfälle. Alla ändringar i befintligt tillstånd ska alltid ansökas/anmälas till kommunen.

E-tjänst serveringstillstånd

Genom vår E-tjänst kan du bland annat söka om nya tillstånd, ändra befintliga tillstånd och justera din lista med serveringsansvariga. För att använda e-tjänsten krävs BankID. Saknar du BankID eller har andra frågor kan du kontakta alkoholhandläggaren.

Ansökningsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Avgifter för serveringstillstånd
Stadigvarande tillstånd till allmänheten - 6 000 kr 
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap - 5 000 kr 
Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap - 5 000 kr 
Stadigvarande ändring i gällande tillstånd - 3 500 kr
Tillfällig ändring i gällande tillstånd - 2 500 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Servering en dag - 3 500 kr 
Servering mer än en dag - 4 500 kr 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - 1 000 kr
Särskilt tillstånd för provsmakning vid - 4 000 kr tillverkningsstället

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang
Servering en dag - 1 500 kr 
Servering mer än en dag - 2 500 kr

Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
Servering en dag - 3 500 kr 
Servering mer än en dag - 4 500 kr

Tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Fast årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap - 1 000 kr
Alkoholservering i inrikes trafik - 1 500 kr
Försäljning av folköl - 1 250 kr 

Frågor om e-tjänsten

Karlskrona
Serveringstillstand@karlskrona.se

Personuppgiftsansvarig

Anna-Karin Johansen
Anna-Karin.Johansen@olofstrom.se