Anmälan fackligt ombud till Olofströms kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna blankett kan du använda för att anmäla in ett fackligt ombud till Olofströms kommun. När den fackliga organisationen har valt ett fackligt ombud eller när ett fackligt uppdrag har avslutas behöver detta anmälas till arbetsgivaren, i detta fall Olofströms kommun. Anmälan gäller nyanmälan, omval och avslut av uppdrag.

Anmälan sker genom att den fackliga organisationen använder sina egna blanketter för anmälan. Alternativt kan den fackliga organisationen använda denna e-tjänst för anmälan.

När anmälan kommer in kommer den att diarieföras i kommunens diariesystem under kommunstyrelsen. Anmälan kommer även registreras i ett excelark som publiceras på Insidan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa