Anmälan skyddsombud till Olofströms kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna blankett kan du använda för att anmäla in ett skyddsombud till Olofströms kommun. När den fackliga organisationen har valt ett skyddsombud eller när ett uppdrag som skyddsombud har avslutas behöver detta anmälas till arbetsgivaren, i detta fall Olofströms kommun. Anmälan gäller nyanmälan, omval och avslut av skyddsombud.

Anmälan sker genom att den fackliga organisationen använder sina egna blanketter för anmälan. Alternativt kan den fackliga organisationen använda denna e-tjänst för anmälan.

När anmälan kommer in kommer den att diarieföras i kommunens diariesystem under kommunstyrelsen. Anmälan kommer även registreras i ett excelark som publiceras på Insidan. Dessutom kommer skyddsombudet få tillgång till KIA, systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa