Trygghetsformulär

LÄS MER

Trygghetsformulär

Olofströms kommun, polisen och andra aktörer samverkar för att förebygga brott och öka trygghet (läs mer om det här:
Brottsförebyggande arbete - Olofström (olofstrom.se). Du kan nu vara med och bidra till ökad trygghet genom att rapportera om otrygga platser i kommunen i vårt digitala trygghetsformulär, som en del i det systematiska lägesbildsarbetet.

Formuläret är framtaget för att underlätta för dig att rapportera om platser som du upplever otrygga i Olofströms kommun. Genom att skicka in dina iakttagelser bidrar du till den gemensamma lägesbilden och därmed trygghetsarbetet. Din rapport går automatiskt till Brottsförebyggande och trygghetsskapande gruppen inom Olofströms kommun. Varje rapport läses kontinuerligt och används som en del i underlaget i lägesbilden och för prioriteringar i trygghetsarbetet. Exempel på trygghetsarbetet kan vara att fältteamsresurser ökar sin närvaro på vissa platser att brister i den fysiska miljön som skapar otrygghet åtgärdas.

Vad som gör att en plats upplevs otrygg kan vara olika för varje person. Upplevelsen av otrygghet kan också variera över dygnet och bero på många olika faktorer så som klotter, trasig eller bristande belysning, att platsen ofta besöks av personer som upplevs som stör den allmänna ordningen med mera. Ju mer specifik du är i din rapport, desto mer hjälper den oss i det fortsatta arbetet.

Observera att formuläret inte ersätter en polisanmälan. För pågående brott – ring 112.
För misstanke/tips om brott och polisanmälan – ring 114 14 eller gå in på
www.polisen.se.

Tack för att du med din rapport bidrar till lägesbilden och det trygghetsskapande arbetet!

Frågor om e-tjänsten

Alina Ejder Zoric
Alina.Ejder@olofstrom.se
0454-93000

Personuppgiftsansvarig

Anna-Karin Johanssen
Anna-Karin.Johansen@olofstrom.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa