Växtverkets kioskbokning

LÄS MER

Information kioskbokning
Gäller för dig som går på högstadiet, gymnasiet och har medlemskap på växtverket.
Kom ihåg att läsa igenom våra regler gällande kiosken

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa