Samordning av frivilliga initiativ för flyktningar från Ukraina

LÄS MER

Olofströms kommun arbetar med att förbereda att kunna ta emot människor på flytt från Ukraina.

Blir det aktuellt med att behöva din hjälp, tar vi kontakt med dig.

Information som berör dig som invånare gällande kommunens arbete kommer att publiceras på olofstrom.se

Frågor om e-tjänsten

Alina Ejder Zoric
Alina.Ejder@olofstrom.se

Personuppgiftsansvarig

Matilda Frigård Danielsson
Matilda.FrigardDanielsson@olofstrom.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa