Ansökan om placering vid förskola och grundskola för nyanlända / Application to preschool and school for children newly arrived in Sweden

LÄS MER

Ansökan till förskola och skola för elever/barn som är nyanlända i Sverige. Barn som går under EU:s massflyktsdirektiv, söker asyl i Sverige eller har invandrat till Sverige. 

 

Application for preschool and school according to EU:s Temporary Directory Protection, asylum or immigrated to Sweden.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
ubn@olofstrom.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa