Anmälan kontaktuppgifter, samt avsägelser förtroendevald Olofström

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är förtroendevald med uppdrag i Olofströms kommun behöver lämna vissa personuppgifter.

Dessa kommer att registreras digitalt i kommunens system för förtroendevalda. Uppgifterna i det systemet ligger till grund för ersättning och för den information som visas om dig i kommunens förtroendeamannaregister på Olofströms kommuns hemsida. https://olofstrom.tromanpublik.se/

De uppgifter som registreras är namn, personnummer, adress, partitillhörighet, uppdrag samt kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

I samband med inloggningen i tjänsten hämtar vi din folkbokföringsadress från Skatteverket. Övriga kontaktuppgifter anger du själv.

När ditt uppdrag upphör kommer uppgifterna att finnas kvar i vårt digitala system för förtroendevalda. Ditt uppdrag kommer att synas i historiken i det publika registret men kontaktuppgifterna kommer att döljas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppdrag som förtroendevald i Olofströms kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa