Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ett konto tillhörande en huvudman eller ett barn är försett med så kallad överförmyndarspärr, så måste den som företräder huvudmannen eller barnet ansöka om överförmyndarens samtycke till uttaget. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa