Uppgiftsfördelning av arbetsmiljö från Kommunchef till Förvaltningschef

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används när du som kommunchef ska tilldela arbetsmiljöuppgifter till din anställande förvaltningschef. 
E-tjänsten ska signeras av både dig som kommunchef och av den tilldelade förvaltningschefen. När båda parter har signerat skickas e-tjänsten automatiskt till HR-avdelningen för diarieföring i Kommunstyrelsens diarium. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa