Uppgiftsfördelning av arbetsmiljö från Förvaltningschef till Verksamhetschef/Rektor/Enhetschef

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används när du som förvaltningschef ska tilldela arbetsmiljöuppgifter till din anställande verksamhetschef/rektor/enhetschef. 
E-tjänsten ska signeras av både dig som förvaltningschef och av den tilldelade verksamhetschefen/rektorn/enhetschefen. När båda parter har signerat skickas e-tjänsten automatiskt till HR-avdelningen för diarieföring i Kommunstyrelsens diarium. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa