Uppgiftsfördelning av arbetsmiljö från Verksamhetschef till Enhetschef

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används när du som verksamhetschef ska tilldela arbetsmiljöuppgifter till din anställande enhetschef. 
E-tjänsten ska signeras av både dig som verksamhetschef och av den tilldelade enhetschefen. När båda parter har signerat skickas e-tjänsten automatiskt till HR-avdelningen för diarieföring i Kommunstyrelsens diarium. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa