Returnering av arbetsmiljöuppgifter från verksamhetschef/rektor/enhetschef tillbaka till förvaltningschef

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kan du som verksamhetschef/rektor/enhetschef använda dig av om du vill returnera en eller flera arbetsmiljöuppgifter tillbaka till din förvaltningschef.
När du har signerat e-tjänsten skickas den till din chef för kontroll. När din förvaltningschef har signerat ärendet så kommer den skickas automatiskt till HR-avdelningen för diarieföring i Kommunstyrelsens diarium. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa