Returnering av arbetsmiljöuppgifter från enhetschef tillbaka till verksamhetschef

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kan du som enhetschef använda dig av om du vill returnera en eller flera arbetsmiljöuppgifter tillbaka till din verksamhetschef.
När du har signerat e-tjänsten skickas den till din chef för kontroll. När din verksamhetschef har signerat ärendet så kommer den skickas automatiskt till HR-avdelningen för diarieföring i Kommunstyrelsens diarium. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa