Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ska fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer vid en nybyggnad, ändrad användning eller ombyggnad, sammanslagning eller rivning av småhus eller fritidshus. De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägarna inte rapportera in uppgifter. Informationen används sedan för att ajourhålla lägenhetsregistret, ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det är Lantmäteriet som ansvarar för registret, kommunerna som ajourhåller det och fastighetsägarna som rapporterar förändringar i registret till kommunen.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa