Felanmälan Gata/Park

LÄS MER

Gör en felanmälan.

Här kan du anmäla fel som berör gator, parker och friluftsområden som t ex

Hål i gatan
Synpunkter på snöröjning
Lekplatser
Friluftsområden
Badplatser
Grönområden
Felaktiga vägmärken
Stopp i rännstensbrunnar
Trasig gatubelysning

Vid akuta ärenden på gata/park utanför kontorstid kontakta SBVT´s jour 010-211 97 90

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa