Felanmälan Gata/Park

LÄS MER

Gör en felanmälan.

Här kan du anmäla fel som berör gator, parker och friluftsområden som t ex

Hål i gatan
Synpunkter på snöröjning
Lekplatser
Friluftsområden
Badplatser
Grönområden
Felaktiga vägmärken
Stopp i rännstensbrunnar
Trasig gatubelysning

Vid akuta ärenden på gata/park utanför kontorstid kontakta SBVT´s jour 010-211 97 90

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa