Kontrakt för lån av dator för elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Olofströms kommun erbjuder elever att låna personlig dator (Chromebook/Pc) under den tid hen är elev på skolan. Genom att underteckna det här kontraktet förbinder du dig till att ditt barn följer kontraktet och är medveten om att skolan har rätt att återta utrustningen om kontraktet inte följs.

Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom kontraktets innehåll med eleven. Kontraktet gäller från det att eleven fått utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
ubn@olofstrom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation av vårdnadshavare.
  • Kontraktet finns att hämta ner som PDF-fil här om du/ni inte har e-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa