Ansökan om inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det är du fyller 20 år förutsatt att

  • du ska studera i gymnasieskola
  • du ska studera på heltid

Elever som tas emot i andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingstillägg. Det innebär att nuvarande regler inte är utvidgade att omfatta även frisökning

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång (minst 40 km) eller besvärlig resväg (minst 2 timmars restid/dag) behöver inackordera dig på skolorten.  Tillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Utgångspunkten för restidsberäkning är skolans ramschema och inte elevens individuella schema.

När ska ansökan göras

Tillägget söks inför varje nytt läsår, senast den sista augusti.  Ansökan som inkommer efter den sista augusti betalas ut så snart som möjligt men räkna med en handläggningstid på 3 veckor.

Ska du studera vid en friskola eller ansöka om extra tillägg?
Om du ska studera vid friskola söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ansökan om extra tillägg söks också hos CSN.

Hur mycket kan betalas ut i inackorderingstillägg?
Inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av basbeloppet (5 kap. 33 § Skollagen) under 9 månader av ett kalenderår.

Utbetalning sker den 15 september för höstterminen (4 månader) och den 15 februari för vårterminen (5 månader).

Observera
Busskort utgår ej till elever som erhåller inackorderingstillägg.

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan görs i denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet att göra kan blankett hämtas på Kommunhuset i Olofström Östra Storgatan 5

Frågor om e-tjänsten

Lisbeth Nygaard Karlsson
lisbeth.nygaard.karlsson@olofstrom.se
0454-93165

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden i Olofströms kommun
ubn@olofstrom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa