Lämna synpunkter, klagomål och förslag

LÄS MER

Lämna synpunkter, klagomål och förslag

Har du synpunkter på den service eller de tjänster som Olofströms kommun erbjuder?

För oss i kommunen är det viktigt att få reda på när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi vill gärna också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras på något sätt. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Lämnade synpunkter ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.
Vill du överklaga ett myndighetsbeslut finns information på kommunens webbplats om hur du gör det.

Om du vill anmäla ett fel på någon av våra anläggningar, gator eller torg, gör du det via vår felanmälan.

Vad händer sedan?

Vi tar hand om din synpunkt och skickar den vidare till den förvaltning eller verksamhet som ansvarar för frågan.

Får jag svar?

Ja, du får svar under förutsättning att du anger namn, adress och telefon eller e-post. Vill du vara anonym får du inget svar, men din synpunkt tas emot och handläggs på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter. Ärendet sätts som avslutad i e-tjänsten men hanteras vidare genom e-post. 

Allmän handling

När du skickar en synpunkt till kommunen blir den en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa